SlužbaCena
Kontrola vozu2500 Kč
+ za každou další kontrolu vozu v tentýž den a ve stejném městě1500 Kč
Kontrola vozu v Německu (kompletní servis)9500 Kč

Při kontrolách vozů mimo krajská města je účtována sazba 5 Kč/km počítána z centra města do cílového místa a zpět, určená k pokrytí přepravních nákladů.

Platební podmínky

Cenu za poskytnutou službu je zákazník povinen uhradit předem, bezhotovostním převodem na účet na základě zálohové faktury, kterou obdržíte na váš email obratem po objednání.

Toto opatření je zapotřebí zejména díky častým výjezdům kontrolorů na předem sjednaná místa, přičemž zákazník se nedostavil, ani neomluvil.