Prohlídka se skládá ze dvou částí, v první zjistíme dle VIN co nejvíce informací, které pak v části druhé ověříme přímo v místě prodeje vozu. Pokud se v první části kontroly zjistí, že se jedná o vůz nevyhovující (odcizený, vázaný leasingem apod.), druhá část kontroly nenastane. V takovémto případě by byla účtována částka ve výši 1000 Kč na pokrytí nákládů spojených s ověřováním vozu dle VIN v dostupných databázích.

Doba prohlídky se pohybuje kolem jedné hodiny a její součástí je především:

 • Kontrola celkového technického stavu vozu pro zamezení rizika nehody
 • Kontrola správnosti najetých kilometrů vozu
 • Kontrola stavu podvozku a jeho součástí
 • Kontrola kapalin
 • Podrobná kontrola karosérie a laku pro zjištění případných havárií vozů
 • Testovací jízda s vozem
 • Ověření roku výroby
 • Stanovení orientačních nákladů na pravděpodobné opravy v brzkém období
 • Záznamy o poškození
 • Záznamy servisních úkonů
 • Záznamy z prověřování a dokumentování Cebia
 • Kontrola leasingu / úvěru v ČR
 • Kontrola v databázi odcizených vozidel Policie ČR a SR

Dle zjištěných nesrovnalostí a jejich počtu se doba kontroly může prodloužit. To však nemá vliv na cenu kontroly.

Veškeré zjištěné údaje mají pouze informační charakter a mají pomoci k lepšímu rozhodnutí. Obsah prohlídky se může měnit dle možností a potřeb v dané situaci. Veškerá odpovědnost nadále leží na prodejci vozu.