Jsme partnerem společnosti CEBIA a skrze systém AUTOTRACER ověřujeme následující body, z nichž dostanete kompletní přehled, který na místě ověříme se skutečností.

Záznam stavu tachometru

V jednoduchém grafu uvidíte, jak se stav tachometru vyvíjel v čase. Toto napomůže k odhalení případné nelegální úpravy spolu s diagnostikou vozu.

Rok výroby

Rok výroby se v technických průkazech již neuvádí a skutečný údaj se může lišit o 1 až 2 roky, ale i o 5 nebo 6 let. Zjistíme skutečný rok výroby, což má zásadní dopad na cenu vozidla.

Kontrola v databázi odcizených vozidel Policie ČR a SR

Zkontrolujeme, zda k aktuálnímu dni není vozidlo registrováno jako odcizené.

Kontrola leasingu / úvěru v ČR

Prověříme, zdali vozidlo není financováno některou z více než 20 leasingových společností.

Záznamy servisních úkonů

Obsahuje přehled servisních úkonů, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Záznamy o poškození

Dodáme k vozu výpis evidovaných poškození. K výsledku mohou být připojeny detailnější informace, jsou-li v systému dostupné.

Záznamy z prověřování a dokumentování Cebia

Ověříme výsledek dřívějšího prověření vozidla. Může být k dispozici výsledek prověření původu vozidla v zahraničí a/nebo výsledek fyzické kontroly identifikátorů vozidla a/nebo fotodokumentaci vozidla se záznamem stavu vozidla k příslušnému datu.

Výpisy ze Systému OCIS

Pokud je vozidlo zabezpečeno formou pískování nebo leptání skel OCIS, případně na vozidle bylo provedeno značení dílů karoserie, sdělíme vyznačený kód a datum registrace.

Záznamy o prodeji

Výsledkem je prověření, zda na vozidle byla registrována změna vlastníka. Toto prověření je zajímavé zejména u vozidel, u nichž je k dispozici jen duplikát technického průkazu, z něhož nelze poznat předchozí majitele.

Technický popis

Technický popis udává důležité parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz. Porovnejte tyto parametry s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Vytvoření OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Veškeré zjištěné údaje mají pouze informační charakter a mají pomoci k lepšímu rozhodnutí.

Veškerá odpovědnost nadále leží na prodejci vozu.